Dobór oczyszczalni do warunków danej inwestycji

W literaturze fachowej ilość ścieków trafiających do oczyszczenia wyraża się jako RLM – równoważna liczba mieszkańców lub OLM – obliczeniowa liczba mieszkańców. Jako jedną jednostkę RLM (OLM) przyjęto jednego mieszkańca, który w danym lokalu stale przebywa, śpi i spożywa posiłki. Wielkość jednostki RLM wynosi 150 dm3 ścieków na dobę. Dla prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania w osadniku gnilnym ścieki muszą w nim przebywać min. 3 maks. 5 dni. Zakładając, że oczyszczalnia będzie obsługiwać 4 osobową rodzinę, objętość osadnika powinna wynosić: 4 RLM ∙ 150 dm3 ∙ 3 dni = 1800 dm3. Najbliższa produkowana objętość to 2m3.

Dobierając oczyszczalnię ścieków do szkoły, sklepu, zakładu pracy, należy przyjąć norm przeciętnego zużycia wody z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w Dz. U. Nr 8 jako ilość ścieków generowaną przez daną jednostkę i dobrać wielkość oczyszczalni.

Tabela doboru oczyszczalni z drenażem rozsączajacym WOBET- HYDRET

Z przeprowadzonych badań wynika, że osadniki z dwoma komorami działają skuteczniej niż osadniki z jedną komorą. Jeżeli objętość osadnika wynosi powyżej 3 m3, sugeruje się podzielenie go na dwie komory w stosunku 2/3 i 1/3. Od objętości 4 m3 zaleca się budowę osadników trzykomorowych.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym można rozbudowywać. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia ilości osób obsługiwanych (RLM) przez urządzenie można zainstalować drugi osadnik gnilny. Należy pamiętać, że osadniki muszą być połączone szeregowo (jeden za drugim), a osadnik większy musi być pierwszy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym i SBR także dobiera się na podstawie stałej liczby mieszkańców (użytkowników). Zapraszam do przykładowych tabel poniżej:

oczyszczalnie z osdem czynnym ZBF

oczyszczalnie SBR