Wznowienie naboru wniosków

Decyzją Zarządu NFOŚiGW zwiększona została pula środków zobowiązań jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW na rok 2012 w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. W związku z powyższym informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 20 czerwca br. wznowiony zostanie nabór wniosków na finansowanie realizacji budowy PBOŚ oraz podłączeń w latach 2012 – 2013 na dotychczasowych zasadach tj. nabór ciągły do wyczerpania środków. Zwracamy uwagę, że modyfikacji uległ załącznik „B” wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji i wnioski na stronie www.nfosigw.gov.pl