Project Description

Inwestycja obejmowała szeroki zakres prac:

  • przyłącze wody i kanalizacji wraz z projektem organizacji ruchu odbiorami MPWIK i ZDIUM,
  • odprowadzenie wody deszczowej z dachu i parkingów do zbiorników na deszczówkę,
  • wykonanie systemu automatycznego nawadniania zasilanego wodą deszczową ze zbiorników wraz z dostawą pomp,
  • wykonanie opaski z obrzeży trawnikowych wokół budynku oraz płotu,
  • wykonanie trawnika sianego
  • wykonanie parkingów i drogi wewnętrznej z kostki betonowej
  • wykonanie zajazdu z ulicy na posesję wraz z projektem organizacji ruchu i odbiorami ZDIUM