Project Description

Inwestycja obejmowała szeroki zakres prac:

  • przyłącze kanalizacji deszczowej  do studni w ul. Pawłowickiej we Wrocławiu wraz z projektem organizacji ruchu odbiorami MPWIK i ZDIUM,
  • odprowadzenie wody deszczowej z dachu do sieci kanalizacji deszczowej,
  • odtworzenie nawierzchni chodnika w ul. Pawłowickiej,
  • zagęszczenie wykopów oraz odtworzenie terenów zielonych na posesji.