Project Description

Montaż obejmował posadowienie zbiornika na deszczówkę F-line 5 m3. Należało przygotować wykop zwracając szczególną uwagę na to, że zbiorniki linii F-line mają specjalne zgłębienie w dnie, aby wypompowywać niemal całą wodę deszczową ze zbiornika, pod które należy pogłębić wykop. Następnym krokiem był montaż zbiornika na podsypce piaskowej, zalewania go wodą i obsypywanie obsypką piaskową. Instalacja kanalizacji deszczowej była już gotową, należało tylko do niej się podpiąć a nadmiar wody deszczowej odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej. Montaż pompy z czujnikiem ciśnieniowym firmy Divertron. Zasypka zbiornika.

Następnym krokiem będzie montaż automatycznego nawodnienia do podlewania trawy i ogrodu.