Project Description

Inwestycja polegała doborze pojemności zbiornika na wodę deszczową wraz z systemem rozsączania nadmiaru, posadowienie zbiornika, montaż skrzynek rozsączających, podpięcie studni do uzupełniania wody w przypadku braku deszczówki, niwelację terenu po pracach.