Project Description

Zadanie przyłącze wody do bloku przy  ul. Promenady we Wrocławiu obejmowało, wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni, prowadzenia spraw w ZDIUM Wrocław MPWIK Wrocław, wykonanie przyłącza pehd dn 90 wraz z konsolą wodomierzową, odtworzenie nawierzchni oraz odcięcie starego przyłącza wody.