Project Description

Inwestycja polegała na wpięciu do wodociągu PEHD dn 315 poprzez opasko nawiertkę z zaworem, przecisku pod drogą, montażu studni wodomierzowej na 2 liczniki oraz podciągnięciu przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych. Oczywiście całość wykonana od początku do końca włącznie z odbiorami MPWIK i ZDIUM Wrocław.