Project Description

Inwestycja obejmowała rozbudowę sieci kanalizacyjnej dn 200 kamionka oraz wodociągu PEHD 110 wraz z hydrantem przeciw pożarowym. Od strony formalnej zajęliśmy się przygotowaniem dokumentacji w ZDIUM i MPWIK Wrocław.