Project Description

Inwestycja obejmowała szeroki zakres prac:

  • rozbudowę sieci wodociągowej PEHD 110 wraz z przyłączem wody do budynku we Wrocławiu
  • projektem organizacji ruchu  ZDIUM Wrocław,
  • odbiory ze strony MPWIK Wrocław i przekazanie sieci na majątek MPWIK
  • zagęszczenie wykopów oraz odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej.