Project Description

Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji w ZDIUM i MPWIK Wrocław. Wykonanie sieci wodociągowej PEHD dn 125 wraz z hydrantem przeciw pożarowym dn 80, przyłączem wody do budynku i odbiorami ze strony gestora sieci wodociągowej.