Oczyszczalnie In-drän – krótki drenaż na każde warunki gruntowe

[button link=”http://czystyzysk.com.pl//przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”green”] powrót[/button]

Oczyszczalnia ścieków z modułami IN-DRÄN składa się z osadnika gnilnego oraz pojedynczej rury rozsączającej ułożonej na modułach IN-DRÄN. Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Specyficzna konstrukcja modułu In-drän przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków.

 Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane. Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków. W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze. Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej. Moduł IN-DRÄN posiada wymiary: 1,2 x 0,6 x 0,2 m (dł. x szer. x wys.). Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną na ich powierzchni. Moduły oraz rura przykrywane są geowłókniną, a następnie zasypywane gruntem rodzimym. System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów. Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

• Na każde warunki gruntowe (glina, ił, piasek, wysoki poziom wód gruntowych)
• Bezobsługowe
• Bardzo niskie koszty eksploatacji (ok. 100 PLN/rocznie)
• Pojedynczy drenaż – od 5 do 15 mb długości
• Bardzo mała powierzchnia zabudowy
• Nie wymagają stosowania aktywatorów bakteryjnych
• Osadniki gnilne bez wymiennych filtrów
• Osadniki gnilne o bardzo wytrzymałej konstrukcji – nie wymagają fundamentu
• Nie wymagają kosztownych, okresowych przeglądów technicznych
• Bardzo dobre wyniki oczyszczania
• Najnowsza szwedzka technologia
• Ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjnych oczyszczalni
• 10 – letnia gwarancja funkcyjna na prawidłowe działanie systemu
• Posiadają certyfikaty CE
• Ponad 30.000 pracujących oczyszczalni na terenie Skandynawii oraz Polski

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/ 

Technologia IN-DRÄN

Technologia IN-DRÄN to system infiltracji (grawitacyjne przemieszczanie wód w gruncie) wykorzystujący naturalne procesy oczyszczania występujące w przyrodzie. Po kilkuletnich badaniach pod koniec lat osiemdziesiątych na Uniwersytecie Connecticut w USA, w 1990 roku moduł IN-DRÄN został dostosowany do warunków szwedzkich i rozpoczęto jego produkcję w mieście Alunda w środkowej części Szwecji. System IN-DRÄN stanowi doskonałe rozwiązanie problemów w miejscach, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca, występują trudne warunki terenowe, wysoki poziom wód gruntowych, niewystarczająca przepuszczalność gruntu, lub stary, niedrożny układ infiltracji.
Posiadamy kompletne systemy oczyszczania ścieków dla pojedynczych gospodarstw domowych. System IN-DRÄN może być stosowany zarówno w mniejszych jak i większych instalacjach, ponieważ wytwarzane przez nas produkty łatwo można ze sobą łączyć, tak by tworzyły większe układy. Nasze oczyszczalnie z modułami IN-DRÄN pracują m.in. w szkołach, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych oraz polach golfowych. Największa wykonana instalacja składa się z 300 modułów IN-DRÄN.

Opis działania

Moduł IN-DRÄN składa się z pofałdowanej geowłókniny stanowiącej materiał nośny dla bakterii – błony biologicznej, która rozkłada materiały organiczne zawarte w ściekach. Pomiędzy geowłókniną znajdują się elementy dystansujące wykonane z tworzywa termoplastycznego. Ścieki spływają do otwartych w górnej części kieszeni, przepływają przez błonę biologiczną, a następnie przez ziemię. Błona biologiczna jest zaopatrywana w powietrze z innych kieszeni. Moduł IN-DRÄN tworzy bardzo dużą powierzchnię dla rozwoju błony biolo-gicznej. Geowłóknina zamiast ziemi stanowi podłoże dla błony biologicznej, co jest korzystniejsze z punktu widzenia oczyszczania. Powierzchnia infiltracyjna, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów oczyszczania, jest zabezpieczona przed zatykaniem przez cząsteczki. Konstrukcja sprawia, że flora bakteryjna ma zawsze dostęp do tlenu, również w przypadku wystąpienia chwilowego spiętrzenia ścieków. Rozdział wody na powierzchnię infiltracyjną jest bardzo równy, dzięki czemu woda jest szybciej absorbowana przez grunt, co również korzystnie wpływa na efekt oczyszczania. Właściwości te sprawiają, że zapotrzebowanie na powierzchnię można zmniejszyć nawet 80% w porównaniu z tradycyjną infiltracją.

Infiltracja

Infiltrację (grawitacyjne przemieszczanie wód w gruncie, rozsączanie) można porównać do metody oczyszczania wykorzystywanej przez naturę i jest ona zwykle najwydajniejszą metodą lokalnego oczyszczania ścieków. Przed wprowadzeniem wody do złoża infiltracyjnego (drenażowego), w osadniku gnilnym oddzielany jest tłuszcz oraz cząsteczki stałe. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane za pomocą flory bakteryjnej, która porasta powierzchnię filtrującą – błonę biologiczną. Wydajny rozkład wymaga dobrego doprowadzenia tlenu. W przypadku obciążenia powierzchni filtrującej zbyt dużą ilością zanieczyszczeń lub wody, efekt oczyszczania ulega pogorszeniu, a powierzchnia może ulec całkowitemu zapchaniu, blokując odpływ wody.
Ziemia pod instalacją spełnia funkcję filtra – stopnia polaryzującego, w którym jest zatrzymywany m.in. fosfor. W celu umożliwienia odpływu wody do ziemi, wielkość instalacji infiltracyjnej należy dostosować do rodzaju gruntu. Grunt przepuszczalny taki jak np. żwir i piasek wymaga najmniejszej powierzchni, a gęstsze rodzaje gruntu, takie jak np. glina wymagają dużych powierzchni oraz specjalnego projektu i wykonania. W naszych systemach pole infiltracyjne składa się z modułów IN-DRÄN, które układane są w rzędzie, jeden za drugim, a nad nimi umieszcza się rurę rozsączającą. Cały ciąg rur jest przykrywany geowłókniną i zasypywany ziemią. Nie ma potrzeby montażu studzienki rozdzielczej, ponieważ instalacja składa się zwykle z pojedynczego ciągu rur rozsączających.
W odróżnieniu od tradycyjnej infiltracji, instalacja wykonana z modułów IN-DRÄN ma zawsze taką samą długość, bez względu na rodzaj gruntu. Zmiennym parametrem jest szerokość podsypki żwirowej – od 0,6 m w żwirze do około 5 m w glinie.