Przydomowa oczyszczalnia ścieków kosztuje rocznie 200 zł a szambo 3000 zł

Dokonując porównania ekonomicznego instalacji i użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem) dla 4 RLM w okresie 10-letniej eksploatacji, uwzględniono koszty zakupu, montażu i użytkowania dwóch modeli przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika bezodpływowego, eksploatowanych przez typową czteroosobową rodzinę w domu jednorodzinnym dla warunków panujących na Dolnym Śląsku.

 Przeprowadzając symulację kosztów, przyjęto następujące założenia:

  • inflacja na poziomie 4% w skali roku,- wszystkie podane ceny są cenami brutto,
  • wywóz nieczystości ze zbiornika bezodpływowego o objętości 10 m3, odbywa się w cyklach dwutygodniowych (4 os. ∙ 150dm3/d ∙ 14 d = 8,4 m3), a jego jednorazowy koszt wynosi 120 zł,
  • wywóz nieczystości z osadnika gnilnego odbywa się raz w roku, a jego jednorazowy koszt wynosi 120 zł,
  • w oczyszczalniach z osadnikiem jest stosowany biopreparat w ilości 2 opakowań na rok, koszt jednego opakowania to 50 zł,
  • pobór prądu i czas pracy urządzeń elektrycznych jest zgodny z informacjami podanymi przez producenta i wynosi 170 kWh,
  • cena jednej kWh wynosi 0,2863 zł dla stawki całodobowejObliczenia na podstawie założeń:

zbiornik bezodpływowy (szambo):

   • Koszty inwestycyjne – 6 500 zł
   • Ilość wywozów, wywóz co 14 dni – 365 dni/ 14 = 26 wywozów rocznie
   • Roczny koszt wywozów zanieczyszczeń – 120 zł x 26 = 3 120 złRoczny koszt eksploatacji – 3 120 złSuma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku – 9 620 zł

    Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w okresie 10 lat – 43 959 zł

oczyszczalnia z drenażem:

   • Koszty inwestycyjne – 7 000 zł
   • Ilość wywozów w roku – 1
   • Roczny koszt wywozu zanieczyszczeń – 1 x 120 zł = 120 zł
   • Biopreparat, jedno opakowanie – 50 zł
   • Ilość biopreparatu rocznie – 2 opakowania
   • Roczny koszt biopreparatu – 2 x 50 zł = 100 złRoczny koszt eksploatacji – 120 zł + 100 zł = 220 złSuma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku – 7 220 zł

    Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w okresie 10 lat – 9 641 zł

oczyszczalnia z osadem czynnym:

   • Koszty inwestycyjne – 11 500 zł
   • Ilość wywozów w roku – 1
   • Roczny koszt wywozu zanieczyszczeń – 1 x 120 zł = 120 zł
   • Biopreparat jedno opakowanie – 50 zł
   • Ilość biopreparatu rocznie – 2 opakowania
   • Roczny koszt biopreparatu – 2 x 50 zł = 100 zł
   • Zapotrzebowanie na energię – 170 kWh/rocznie
   • Roczny koszt energii elektrycznej – 170 x 0,2863 = 48,67 złRoczny koszt eksploatacji – 120 zł + 100 zł + 48,67 zł = 268,67 złSuma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku – 11 768,67 zł

    Roczne koszty eksploatacyjne w dziesiątym roku użytkowania – 382,40 zł