ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZYDOMOWYMI OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW

Czysty Zysk świadczy kompleksowe usługi w zakresie doboru, sprzedaży i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków polegające na wykonaniu badania gruntu pod względem jego przepuszczalności i sprawdzeniu poziomu zwierciadła wody gruntowej, doboru najlepszej przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej inwestycji, wykonaniu projektu, załatwieniu formalności związanych z instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, niwelacji terenu po montażu.

W naszej ofercie posiadamy również rozwiązania, które pozwalają oczyścić znacznie większą ilość ścieków niż gospodarstwo domowe. Dzięki współpracy z producentami oczyszczalni ścieków dysponujemy rozwiązaniami technologicznymi, które znakomicie radzą sobie z dużo większymi ilościami ścieków generowanymi przez budynki wielorodzinne, osiedla domków, ośrodki wczasowe, zakłady produkcyjne, wsie. Dostarczamy i instalujemy kompletną technologię, która jest bezobsługowa, a całe sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu nie potrzebna jest obsługa techniczna.

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/

Przydomowe oczyszczalnie ścieków REWATEC- technologia SBR –

Służą do oczyszczania ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych. Są lekkie, kompaktowe i wymagają niewielkiej głębokości posadowienia. Technologia oczyszczania ścieków stosowana w oczyszczalniach REWATEC jest niezwykle korzystna ze względu na prostotę instalacji. Systemy oczyszczania ścieków metodą SBR z wykorzystaniem zanurzonych aeratorów są obecnie najczęściej stosowaną w Europie w pełni biologiczną technologią oczyszczania ścieków. Są kompaktowe, wymagają niewielkiej głębokości posadowienia, cechują się łatwą w użyciu technologią.

Zalety oczyszczalni REWATEC:

– wyjątkowo trwałe zbiorniki, nadające się również do posadowienia w wodach gruntowych, publicznych arteriach komunikacyjnych i w trudnych warunkach gruntowych
– trwała szczelność, 100% odporność na działanie ścieków (20 lat gwarancji)
– wykonanie z ekologicznego, czystego PE nadającego się do recyklingu
– test trwałości przeprowadzony wg normy EN 12566-3 wykazał, że zbiornik bez problemu wytrzymuje maksymalne obciążenie przekraczające 13 ton (co odpowiada pokryciu warstwą ziemi o grubości 1,95 m). Nie pojawiły się żadne uszkodzenia, pęknięcia czy zniekształcenia.
– bezpieczna i wysoce skuteczna technologia oczyszczania ścieków przy niewielkiej wymaganej pojemności zbiornika
– niskie zużycie energii elektrycznej (tylko 0,15 – 0,20 kWh na osobę na dobę)
– braku zakłóceń elektrycznych i technicznych
– braku uciążliwości dźwiękowej i zapachowej
– dobre wyniki oczyszczania w różnych warunkach obciążeniowych ściekami
– brak niebezpieczeństwa powstawania zatorów, prosty dostęp w celu konserwacji
– pływający system oczyszczania ścieków SBR, gwarantuje łatwość adaptacji w sytuacji zmiany liczby mieszkańców
– wysoka jakość zgodna ze standardami europejskimi i normami bezpieczeństwa, certyfikowane pompy i technologia sterowania
-obsługują od 2 do 50 RLM (mieszkańców),
-możliwość zaadaptowania starego szamba do potrzeb oczyszczalni.

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SBR firmy Rewatec

 Przykładowy montaż przydomowe oczyszczalni ścieków SBR, ściek oczyszczony jest oddawany do gruntu za pomocą skrzyń rozsączających.

Wytrzymałość zbiorników firmy Rewatec

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Solido

Doskonała przydomowa oczyszczalnia ścieków SBR, z wewnętrzną dmuchawą

Zalety:

– 25 lat gwarancji na zbiornik,
– 3 lata gwarancji na wyposażenie oczyszczalni (pod warunkiem serwisowania przez firmę Czysty Zysk),
– w zbiorniku MONOLITH, wykonanym z PE, prostym do montażu i bardzo wytrzymałym,
– nie jest już konieczne uciążliwe układanie węży czy wiercenie otworów pomiędzy zbiornikiem a sterowaniem,
– wbudowany specjalny system optymalizujący ilość zużywanej energii (wersja ECO rozpoznaje niedociążenia, wynikające z zapotrzebowania).

Co szczególnego ma w sobie SOLIDO?

W przypadku tradycyjnych oczyszczalni SBR, wyposażenie techniczne, takie jak dmuchawa czy zawory magnetyczne, jest umieszczone w skrzynce sterującej. Montuje się ją w domu lub w ogrodzie, co powoduje, że „brzęczenie” dmuchawy czy „stukanie” zaworów często zakłóca spokój mieszkańców. W przypadku SOLIDO jest inaczej – wszystkie części mechaniczne są bezpiecznie zamontowane pod specjalną osłoną na zbiorniku. Dzięki temu nie powodują one żadnych zakłóceń. Umożliwia to nie tylko spokojny sen, ale jest także niezwykle efektywne: umieszczenie wyposażenia technicznego pod obudową SOLIDO powoduje, że uciążliwe układanie długich węży doprowadzających sprężone powietrze jest zbędne, a równocześnie nie występują zbędne straty ciśnienia.

Dzięki temu obniża się koszty instalacji oraz użytkowania! SOLIDO – to spokojny sen, a także oszczędność kosztów i energii!

Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków SBR Solido

Poniżej tabele doboru przydomowej oczyszczalni ścieków SBR Solido

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego realizowane jest z zastosowaniem dwóch podstawowych urządzeń tj. komory osadu czynnego (komory napowietrzania) oraz osadnika wtórnego. Urządzenie to pracuje w układzie przepływowym, a część osadu z osadnika wtórnego powinna być zawracana do komory osadu czynnego. W komorze osadu czynnego następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia zawarte w ściekach jako pożywkę.

Zalety oczyszczalni z osadem czynnym:

– małe wymiary,
– bezobsługowa praca
– wysoki poziom oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia Wobet-Hydret typu ZBF

Działa na zasadzie osadu czynnego wspartego wypełnieniem fluidalnym. Zastosowana metoda oczyszczania umożliwia osiągnięcie lepszych efektów i bardziej stabilnej pracy niż typowe rozwiązania oparte na osadzie czynnym. Komora biologiczna poprzedzona jest osadnikiem gnilnym umożliwiającym retencjonowanie składu ścieków w ciągu doby oraz gromadzenie osadu. Dodatkowo wszystkie zanieczyszczenia, ulegające sedymentacji czy flotacji, są w nim gromadzone, co dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie komory biologicznej. Typoszereg reaktorów ZBF obejmuje rozwiązania kompaktowe (zintegrowane z osadnikiem wstępnym i wtórnym) oraz same reaktory, wymagające dodatkowego osadnika gnilnego. Odbiornikiem może być rów melioracyjny, studnia chłonna czy drenaż. Oczyszczalnia oferowana jest z różnym wyposażeniem. W normalnej wersji praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika, np. odkręcania zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie. Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wyprowadzoną wentylację. Pozwala to na bezproblemową pracę dmuchawy i pozostałych urządzeń technicznych. Kolejną zaletą oczyszczalni ZBF jest możliwość modernizacji w trakcie funkcjonowania, bez konieczności jej wyłączenia z eksploatacji!

Oczyszczalnie ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym. Zastosowanie złoża fluidalnego, umożliwia osiągniecie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Kompaktowe oczyszczalnie typu ZBF, oferowane są w wersji poziomej lub pionowej (zależnie od przepływu). Zintegrowane są z osadnikiem wstępnym, do którego recyrkulowany jest również osad nadmierny. W przypadku okresowego opróżniania osadnika, pozostała część oczyszczalni (komora biologiczna i osadnik wtórny) są nadal napełnione. Umożliwia to nieprzerwaną pracę oczyszczalni. Reaktory typu ZBF-P lub ZBF, oferowane są w wersji poziomej lub pionowej (zależnie od przepływu) wraz z osadnikiem i przepompownią (instalowaną za osadnikiem).

ZBF-C

Trójkomorowy reaktor o konstruckji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstukcję pozioma i jest wyposażony w trzy włazy rewizyjne, które umożliwiają bezpośdreni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest na zewnątrz zbiornika.

ZBF-PC
Trójkomorowy reaktor o konstruckji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny, który umożliwia bezpośdreni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest wewnątrz zbiornika.

ZBF

Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję poziomą i jest wyposażony w dwa włazy rewizyjne. W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-P

Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny.  W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-N / PN

Reaktor wyposażony jedynie w komorę biologiczną. Osadnik wtórny wykonywany jest w tym układzie z odrębnego zbiornika o pionowej konstrukcji, wyposażonego w system recyrkulacji osadu. Wymagane jest również zastosowanie dodatkowego osadnika wstępnego , ktorego pojemność określana jest według potrzeb. Reaktor posiada konstrukcję pionową i wyposażony jest w jeden właz rewizyjny.

Oczyszczalnia typu SNOC

działa w oparciu o metodę oczyszczania biologicznego. Substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń amoniakalnych (w procesie utleniania powstają azotany – nitrony, procesy nitryfikacji), następnie usuwane są zanieczyszczenia azotowe (procesy denitryfikacji).

W tym procesie oczyszczania ścieków nie stosuje się żadnych dodatkowych środków chemicznych. Podczas oczyszczania nadmiar osadu jest cyklicznie usuwany. Oczyszczalnie stosowane są do oczyszczania ścieków bytowych zarówno z domów jednorodzinnych jak i innych obiektów.

Oczyszczalnia typu SNOC składa się z następujących podstawowych elementów:

– osadnika wstępnego
– bioreaktora
– osadnika wtórnego

Ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje ich rozdział na części stałe i części płynne. Osad zbiera się na dnie, natomiast ciecz zwana „szarą wodą” dostaje się przelewem do komory napowietrzania, gdzie wraz z osadem czynnym poddawana jest okresowo intensywnemu napowietrzaniu przez system dyfuzorów. Dzięki temu osad rozkłada zanieczyszczenia w ściekach na substancje proste. Ścieki oczyszczone poprzez dolne wycięcie dostają się do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie od zawiesin osadu czynnego. Oczyszczone ścieki wypływają przelewem z oczyszczalni. Przelew został zaprojektowany w sposób eliminujący przedostanie się kożucha z powierzchni ścieków. Po czym dalej odprowadzone są ścieki do odbiornika. Nadmiar osadu z bioreaktora kierowany jest okresowo poprzez pompę do osadnika wstępnego.

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe.

Do sporządzenia kompleksowej oferty na przydomową oczyszczalnie ścieków niezbędny jest projekt.
Prosimy o dołączenie dokumentacji do zapytania.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Prace ziemne

Usługi wykonujemy profesjonalnym sprzętem.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne • Odwodnienia działek • Niwelacja terenu • Nawierzchnie utwardzone

Środowisko

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody dezczowej

Zbiorniki na deszczówkę • Wykorzystanie wody deszczowej • Systemy rozsączania

Automatyczne nawadnianie

Projekty nawadniania ogrodu • Wykonanie instalacji nawadniającej • Serwis