© COPYRIGHT 2012. MADE BY KWIATUSZEK

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przydomowych oczyszczalni ścieków:

          oczyszczalnie IN DRAN          
      z drenażem rozsączającym     
   oczyszczalnie powyżej 35 RLM  
            oczyszczalnie SBR              
oczyszczalnie z osadem czynnym

Czysty Zysk świadczy kompleksowe usługi w zakresie doboru, sprzedaży i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków polegające na wykonaniu badania gruntu pod względem jego przepuszczalności i sprawdzeniu poziomu zwierciadła wody gruntowej, doboru najlepszej przydomowej oczyszczalni ścieków dla danej inwestycji, wykonaniu projektu, załatwieniu formalności związanych z instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, niwelacji terenu po montażu.

Przydomowa oczyszczalnia jest urządzeniem, które oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z domu jednorodzinnego, kilku domostw, małego zakładu produkcyjnego lub zakładu użyteczności publicznej. Pozwala ona na odprowadzanie ich w stanie oczyszczonym do gruntu lub wody. Wg ustawodawstwa polskiego przydomowa oczyszczalnia charakteryzuje się przepustowością do 5 m3/d ścieku i jest na nią wymagane jedynie zgłoszenie, a nie pozwolenie na budowę. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może także obsługiwać hotele, gospodarstwa agroturystyczne lub stacje benzynowe pod warunkiem rozbudowania jej instalacji o separator tłuszczów lub substancji ropopochodnych.

 

 

  • ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O OFERTĘ


  • Formularz doboru oczyszczalni ścieków


  • Dobór przydomowej oczyszczalni ścieków

           
  • Porównanie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba

           
  • Wymagania prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków


  • Najczęstsze pytania