[button link=”http://czystyzysk.com.pl//separatory/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”green”] powrót[/button]

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń. Systemy są instalowane w kanalizacji deszczowej w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi, które mogą być spowodowane np. niewielkimi wyciekami z pojazdów lub zakładów, czy przypadkowym rozlaniem.

W Polsce obowiązuje norma EN 858:2005 dotycząca  separatorów ropopochodnych , która mówi o standardzie, jaki powinny spełniać separatory stosowane w budownictwie oraz o ich klasach.

Norma wymienia dwie ‚klasy  separatorów w oparciu o wydajność w standardowych warunkach testowych.

[two_column]
Klasa I
Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju na odpływie w standardowych warunkach testowych. Do Klasy I separatorów należą separatory koalescencyjne.

[/two_column] [two_column_last]
Klasa II
Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 100mg/l oleju na odpływie w standardowych warunkach testowych. Klasa II obejmuje separatory wykorzystujące głównie separacje mechaniczną (sedymentacja i flotacja)

[/two_column_last]

Oferowane separatory zintegrowane są z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od przepływu nominalnego. Umożliwia to dobór urządzenia w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego.

Oferowane separatory według przeznaczenia:

 

Separatory w pełni retencyjne – tego typu urządzenia stosuje się w miejscach wysokiego zagorzenia skażenia substancjami ropopochodnymi:

  • stacje dystrybucji paliwa,
  • myjniach,
  • warsztaty samochodowe,
  • złomowiska, itp.

 SEPARATOR NSF – bez by-passu (obejścia hydraulicznego). Separatory w pełni retencyjne stosuje się do oczyszczania całego przepływu, który może zostać odprowadzony do systemu kanalizacji lub odbiornika (rzeka, rów, jezioro, grunt). Tego typu urządzenia stosuje się w miejscach wysokiego zagorzenia skażenia substancjami ropopochodnymi:

 

SWK – Separator węglowodorów koalescencyjny. Wydajność: 3 – 40 l/s, redukcja substancji ropopochodnych:  < 5 mg/l, wyposażenie podstawowe: komora separacyjna, wkład koalescencyjny, system poboru próbek, automatyczne zamknięcie, wentylacja

Separatory z by-passem (obejściem)-stosowane w miejscach, gdzie dopuszczalne jest ze w przypadku większych przepływów, cały przepływ nie zostanie oczyszczony, np.w miejscu intensywnych opadów deszczu.

  • powierzchnie parkingów
  • drogi
  • lekko zanieczyszczone tereny użytkowe.


 NSBD – Separatory z obejściem (by-pass) stosuje się tam, gdzie zlewnia narażona jest na bezpośrednie działanie deszczów. W przypadku większych przepływów woda może być kierowana przez obejście burzowe (by-pass). Tego typu urządzenia stosuje się między innymi na parkingach, węzłach, drogach.

 

SWOBSeparator węglowodorów z odmulaczem i by-passem.Wydajność: 3 – 20 l/s, Redukcja substancji ropopochodnych: < 100 mg/l, wyposażenie podstawowe: komora odmulacza, komora separacyjna, by-pass, system poboru próbek, automatyczne zamknięcie, wentylacja

Oferujemy profesjonalny dobór urządzeń – Zapraszamy do kontaktu