SEPARATORY

/SEPARATORY
SEPARATORY2019-07-25T16:33:08+00:00

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą separatorów

Separatory to urządzenia służące do oddzielania substancji niepożądanych od wód roztopowych, deszczowych, kanalizacyjnych. Woda, ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane w procesie sedymentacji i flotacji. Instalacja separatorów jest konieczna w zakładach usługowych i produkcyjnych wprowadzających duże ilości tłuszczów i substancji ropopochodnych do kanalizacji, celem zatrzymania, zmagazynowania i odprowadzenia tych substancji oraz uniknięcia zatkania przewodów kanalizacyjnych.

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych działa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci kleistych grudek, trudno ulegających rozpadowi i osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz kobaltuje (zatyka) przewody. Wszystkie te czynniki są niepożądane. Istnieje konieczność usunięcia tłuszczu ze ścieków przed wprowadzeniem ich do kanalizacji. Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych.
Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np.:

  • na wylocie ścieków z kuchni
  • w restauracjach
  • w hotelach
  • w masarniach
  • w barach szybkiej obsługi

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika. W celu dokładnego dobrania separatora (określenia jego pojemności) głównym czynnikiem jest planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s).

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń. Systemy są instalowane w kanalizacji deszczowej w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi, które mogą być spowodowane np. niewielkimi wyciekami z pojazdów lub zakładów, czy przypadkowym rozlaniem.

W Polsce obowiązuje norma EN 858:2005 dotycząca  separatorów ropopochodnych , która mówi o standardzie, jaki powinny spełniać separatory stosowane w budownictwie oraz o ich klasach.

Norma wymienia dwie ‚klasy  separatorów w oparciu o wydajność w standardowych warunkach testowych.

Klasa I
Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju na odpływie w standardowych warunkach testowych. Do Klasy I separatorów należą separatory koalescencyjne.

Klasa II
Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 100mg/l oleju na odpływie w standardowych warunkach testowych. Klasa II obejmuje separatory wykorzystujące głównie separacje mechaniczną (sedymentacja i flotacja)

Oferowane separatory zintegrowane są z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od przepływu nominalnego. Umożliwia to dobór urządzenia w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego.

Oferowane separatory według przeznaczenia:

Separatory w pełni retencyjne – tego typu urządzenia stosuje się w miejscach wysokiego zagorzenia skażenia substancjami ropopochodnymi:

 • stacje dystrybucji paliwa,
 • myjniach,
 • warsztaty samochodowe,
 • złomowiska, itp.

Separatory z by-passem (obejściem)-stosowane w miejscach, gdzie dopuszczalne jest ze w przypadku większych przepływów, cały przepływ nie zostanie oczyszczony, np.w miejscu intensywnych opadów deszczu.

 • powierzchnie parkingów
 • drogi
 • lekko zanieczyszczone tereny użytkowe.

Wyślij zapytanie ofertowe.

Do sporządzenia kompleksowej oferty na przydomową oczyszczalnie ścieków niezbędny jest projekt.
Prosimy o dołączenie dokumentacji do zapytania.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Prace ziemne

Usługi wykonujemy profesjonalnym sprzętem.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne • Odwodnienia działek • Niwelacja terenu • Nawierzchnie utwardzone

Środowisko

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody dezczowej

Zbiorniki na deszczówkę • Wykorzystanie wody deszczowej • Systemy rozsączania

Automatyczne nawadnianie

Projekty nawadniania ogrodu • Wykonanie instalacji nawadniającej • Serwis