© COPYRIGHT 2012. MADE BY KWIATUSZEK

SEPARATORY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą separatorów:

            separatory tłuszczów          
      separatory ropopochodne     

Separatory to urządzenia służące do oddzielania substancji niepożądanych od wód roztopowych, deszczowych, kanalizacyjnych. Woda, ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane w procesie sedymentacji i flotacji. Instalacja separatorów jest konieczna w zakładach usługowych i produkcyjnych wprowadzających duże ilości tłuszczów i substancji ropopochodnych do kanalizacji, celem zatrzymania, zmagazynowania i odprowadzenia  tych substancji  oraz uniknięcia zatkania przewodów kanalizacyjnych.