Zapraszamy do zapoznania się z ofertą separatorów:

[button link=”http://czystyzysk.com.pl/separatory-tluszczow/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”#8BBE33″]            separatory tłuszczów           [/button]
[button link=”http://czystyzysk.com.pl/separatory-ropopochodne/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”#8BBE33″]       separatory ropopochodne      [/button]

Separatory to urządzenia służące do oddzielania substancji niepożądanych od wód roztopowych, deszczowych, kanalizacyjnych. Woda, ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane w procesie sedymentacji i flotacji. Instalacja separatorów jest konieczna w zakładach usługowych i produkcyjnych wprowadzających duże ilości tłuszczów i substancji ropopochodnych do kanalizacji, celem zatrzymania, zmagazynowania i odprowadzenia  tych substancji  oraz uniknięcia zatkania przewodów kanalizacyjnych.