SYSTEMY GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ

/SYSTEMY GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ
SYSTEMY GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ2019-07-25T15:46:31+00:00

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemów gromadzenia i rozsączania wody deszczowej

Systemy do gromadzenia wody deszczowej służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Oprócz tego, wodę można też używać do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu itp. Systemy rozbudowane pozwalają na wykorzystanie wody deszczowej w domu do spłukiwania w toalecie, prania, porządków. Woda deszczowa nadaję się świetnie do prania ponieważ jest ona miększa niż woda sieci miejskiej. Nie wytrąca się kamień, który uszkadza pralki, dlatego piorąc w wodzie deszczowej, nie trzeba używać preparatów do poprawy jej parametrów.

Służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika.

Systemy mogą być wykorzystywane przez cały rok. Składają się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewania). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniania wodą wodociągową.

Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

Nasza firma proponuje swoim klientom zintegrowanie systemu do gromadzenia wody deszczowej z systemem automatycznego nawadniania.

Służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Oprócz tego, wodę można też używać do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu itp.

Woda spływająca z dachu systemem rynnowym poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Complex I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Complex II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik. Do podlewania trawnika wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych.

Systemy ogrodowe obejmują: kompletny zbiornik wyposażony w filtr i przelew, zatapialną pompę wielostopniową jednofazową zamocowaną w zbiorniku, zakończoną poborem z sitkiem i pływakiem oraz niezależną od zbiornika skrzynkę ogrodową.

Nasza firma proponuje swoim klientom zintegrowanie systemu do gromadzenia wody deszczowej z systemem automatycznego nawadniania.

AQUA KING system ogrodowy
umożliwia korzystanie z oczyszczonej i zebranej w zbiorniku podziemnym wodzie do celów podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów: Monolityczna konstrukcja do zastosowania przy ruchu pieszym, 10 lat gwarancji, wysoka jakość produktów, kompletne systemy zagospodarowania wody deszczowej

Systemy ogrodowe BlueLine II
umożliwiają korzystanie z oczyszczonej i zebranej w zbiorniku podziemnym wodzie do celów podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów. Kompletny system składa się ze zbiornika z filtrem, pompą oraz pokrywa, a także z akcesoriów niezbędnych do podlewania.


Systemy ogrodowe F Line

umożliwiają korzystanie z oczyszczonej i zebranej w zbiorniku podziemnym wodzie do celów podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów. Rocznie jest to ponad 200 tys. litrów na czteroosobowe gospodarstwo domowe. Korzystając z deszczówki, zmniejszysz zużycie wody o  niemal 50% wody wodociągowe.

Gdy w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego. System rozsączający służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Zdarza się bowiem, iż pojawiające się długotrwałe lub nawalne deszcze doprowadzają do zbiornika większą ilość wody, niż wynosi jego pojemność retencyjna. W takim wypadku nadmiar wody musi zostać odprowadzony poza zbiornik.

  • AquaBlok®

służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu. Może być wykorzystywany i instalowany alternatywnie jako część kompletnego systemu zagospodarowania wody deszczowej lub tylko jako system rozsączający.

.

  • Studnia chłonna Igloo 900L – System Profi

Wiele układów rozsączających obciążonych jest ryzykiem zatorów mogących powodować wysokie szkody wyrządzone przez wodę. Problem wielu systemów polega na tym, że brak w nich możliwości dostępu lub inspekcji w celu kontroli, inspekcji i czyszczenia. System studni chłonnych Profi wprowadza tutaj nowe standardy.

.

  • Studnia chłonna Igloo 900L

Studnia chłonna Igloo 900l – standard Rewatec   Rozwiązanie specjalne stosowane w przypadku przepełnienia zbiornika w systemach gromadzenia deszczówki. Studnia chłonna Igloo przejmuje nadmiar wody odpływający ze zbiornika

.

.

.

  • Skrzynka chłonna – Rewatec

Skrzynki chłonne REWATEC stanowią mądrą alternatywę dla tradycyjnych, żwirowych studni chłonnych.

.

.

.

.

.

  • Skrzynki chłonne 2H GEOdek


Skrzynka chłonna GEOdek  jest przeznaczony do: doczyszczania tlenowego ścieków z odprowadzeniem do gruntu w oczyszczalniach drenażowych odprowadzania do gruntu doczyszczonych ścieków po oczyszczaniu biologicznym ścieków, odprowadzania i zagospodarowanie wód opadowych w gruncie – drenaż rozsączający

Oferta naziemna jest obecnie najszerszą z dostępnych na rynku i ze względu na kształt obejmuje trzy rodzaje zbiorników: okrągłe, prostopadłościenne oraz dekoracyjne. Do wyboru dostępnych jest ponad 40 różnych typów zbiorników różniących się między sobą kształtem, wielkością, kolorem i fakturą zewnętrzną. Niezbędnymi elementami oferty zbiorników naziemnych są zbieracze i filtry do wody deszczowej, które zamontowane na rurach spustowych umożliwiają kierowanie wody deszczowej spływającej z dachu do zbiorników naziemnych. Całość uzupełniają węże połączeniowe niezbędne w sytuacji łączenia kilku zbiorników w szeregowy układ bateryjny.

Zbiorniki naziemne do magazynowania wody deszczowej. Zbiorniki na deszczówkę są wytrzymałe i odporne na działanie promieniowania ultra fioletowego UV oraz  wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu. Zbiornik na deszczówkę ustawia się odpowiednio przygotowanej i stabilnej powierzchni. Pojemniki łączy się za pomocą  zestawu połączeniowego ze zbieraczem wody lub filtrem montowanym na rurze spustowej. Zbiorniki mogą być również wykorzystane do magazynowania innych cieczy.

Woda pojawia się w naturze w kilku formach: jako deszcz, śnieg, lód, para wodna i mgła, i może być wykorzystywana przez istoty żyjące w najróżniejszy sposób, przede wszystkim jednak jako składnik pożywienia. Aby stała się elementem codziennej diety istot ludzkich, musi być jednak oczyszczona i uzdatniona, co pochłania mnóstwo energii i jest bardzo kosztowne. W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych!). Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje jak: higiena osobista – 50 litrów, mycie naczyń – 12 litrów, cele spożywcze – 5 litrów oraz cele takie jak: pranie, mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę czyli ponad 40 litrów). Podsumowując: z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czy deszczówką!

Koszt m3 wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków. Woda stała się kluczowym zagadnieniem Ekologii i biorąc pod uwagę opłaty za jej zużywanie oraz za usługi kanalizacyjne, nie pozwalajmy, aby woda nadająca się do wykorzystania spływała z Naszych dachów prosto do kanalizacji.

Powody dla których warto zbierać i wykorzystywać deszczówkę:

– oszczędzasz pieniądze zużywając mniej wody wodociągowej
– stajesz się mniej zależny od dostawców wody i nie narażasz się na wzrosty cen
– miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
– aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz cenne zapasy wody wodociągowej
– unikasz kosztów odprowadzania niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej
– dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny
– deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zmniejszyć miejscowe podtopienia.

Wyślij zapytanie ofertowe.

Do sporządzenia kompleksowej oferty na przydomową oczyszczalnie ścieków niezbędny jest projekt.
Prosimy o dołączenie dokumentacji do zapytania.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Prace ziemne

Usługi wykonujemy profesjonalnym sprzętem.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne • Odwodnienia działek • Niwelacja terenu • Nawierzchnie utwardzone

Środowisko

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody dezczowej

Zbiorniki na deszczówkę • Wykorzystanie wody deszczowej • Systemy rozsączania

Automatyczne nawadnianie

Projekty nawadniania ogrodu • Wykonanie instalacji nawadniającej • Serwis