© COPYRIGHT 2012. MADE BY KWIATUSZEK

SYSTEMY ROZSĄCZANIA WODY DESZCZOWEJ

Gdy w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego. System rozsączający służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Zdarza się bowiem, iż pojawiające się długotrwałe lub nawalne deszcze doprowadzają do zbiornika większą ilość wody, niż wynosi jego pojemność retencyjna. W takim wypadku nadmiar wody musi zostać odprowadzony poza zbiornik.

PRODUKTY:                                                                               powrót

AquaBlok®

służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu. Może być wykorzystywany i instalowany alternatywnie jako część kompletnego systemu zagospodarowania wody deszczowej lub tylko jako system rozsączający.

Studnia chłonna Igloo 900L – System Profi

Wiele układów rozsączających obciążonych jest ryzykiem zatorów mogących powodować wysokie szkody wyrządzone przez wodę. Problem wielu systemów polega na tym, że brak w nich możliwości dostępu lub inspekcji w celu kontroli, inspekcji i czyszczenia. System studni chłonnych Profi wprowadza tutaj nowe standardy.


Studnia chłonna Igloo 900L

Studnia chłonna Igloo 900l – standard Rewatec   Rozwiązanie specjalne stosowane w przypadku przepełnienia zbiornika w systemach gromadzenia deszczówki. Studnia chłonna Igloo przejmuje nadmiar wody odpływający ze zbiornika podziemnego.

Skrzynka chłonna – Rewatec

Skrzynki chłonne REWATEC stanowią mądrą alternatywę dla tradycyjnych, żwirowych studni chłonnych.


Skrzynki chłonne 2H GEOdek

Skrzynka chłonna GEOdek  jest przeznaczony do: doczyszczania tlenowego ścieków z odprowadzeniem do gruntu w oczyszczalniach drenażowych odprowadzania do gruntu doczyszczonych ścieków po oczyszczaniu biologicznym ścieków, odprowadzania i zagospodarowanie wód opadowych w gruncie – drenaż rozsączający

.


  • ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O OFERTĘ


  • Formularz doboru systemu do gromadzenia wody


  • KALKULATOR DOBORU ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ


  • PŁASKI ZBIORNIK NA WYSOKIE WODY GRUNTOWE


    Zbiornik na deszczówkę F Line
  • NASI PARTNERZY