SYSTEMY DOMOWO – OGRODOWE – HOUSE Complex                          [button link=”http://czystyzysk.com.pl/systemy-do-gromadzenia-wody-deszczowej/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”green”] powrót[/button]

Służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika.

Systemy mogą być wykorzystywane przez cały rok. Składają się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewania). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniania wodą wodociągową.

 Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

Nasza firma proponuje swoim klientom zintegrowanie systemu do gromadzenia wody deszczowej z systemem automatycznego nawadniania.

System domowy F-Line Rewatec

Systemy domowe F Line II Rewatec Systemy zagospodarowania wody deszczowej umożliwiają korzystanie z oczyszczonej i zebranej w zbiorniku podziemnym wody do celów spłukiwania WC, prania odzieży, a także do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów.

System domowy BlueLine II Rewatec

Systemy domowe BlueLine II Rewatec Systemy zagospodarowania wody deszczowej umożliwiają korzystanie z oczyszczonej i zebranej w zbiorniku podziemnym wody do celów spłukiwania WC, prania odzieży, a także do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów.