604 108 143
MENU 604 108 143

Odwodnienia działek

Odwodnienia działek
Co to jest drenaż?

Drenaż, potocznie odwodnienie terenu, to sieć instalacji ułożona wokół budynku, na poziomie fundamentów. Drenaż zbiera wodę gromadzącą się w otoczeniu piwnic i odprowadza ją na bezpieczną odległość. Stosuje się go, by na stałe obniżyć poziom wody w gruncie lub odprowadzić wodę opadową przesączającą się do podłoża, przy ścianach budynku, jak również tę przepływającą przez warstwy piasku występujące w glinie. Zwykle drenażem otacza się cały budynek, łącznie ze wszystkimi jego fragmentami wysuniętymi poza ogólny zarys budowli. Poniższy rysunek przedstawia typowy schemat drenażu wokół budynku mieszkalnego.

Drenaż wykonuje się na podstawie projektu, uwzględniającego lokalne warunki gruntowo – wodne. Zamawia się go u inżyniera budownictwa wodnego lub specjalisty od melioracji albo geotechnika.

Wyróżniamy drenaże:

Poziome

Stosowane do odwadniania budynków, terenów miejskich i przemysłowych

Czołowe

zabezpieczają prze strumieniem wód płynących

Pierścieniowe

chronią przed podtopieniem budynków, składają się z otaczających odwodniony obiekt drenów ograniczających dopływ wody do jego fundamentów.


Instalacja drenażowa składa się z:

  • rur drenarskich
  • studzienek kontrolnych
  • obsypki filtracyjnej
  • materiału drenującego
  • warstwy filtracyjnej

Kiedy należy wykonać drenaż?

Drenaż powinien być stosowany zawsze wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo stałego lub okresowego zalewania budynku wodą. Szczególnie uzasadnione jest stosowanie drenażu w gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gliniaste), ponieważ właśnie w takim podłożu ściany piwnic najczęściej zamakają: woda przesącza się przez warstwy naruszone w czasie wykonywania wykopu.Jeśli dom stoi na zboczu lub w pobliżu krawędzi skarpy, woda płynąca zboczem zatrzymuje się na jego ścianach fundamentowych i zawilgaca je. Taki dom musi mieć drenaż, który umożliwi swobodny odpływ wody zatrzymywanej przez ściany fundamentowe od strony wzniesienia.Drenażu można nie wykonywać, jeżeli dom posadowiony jest na gruntach silnie przepuszczalnych (piaskach i żwirach)Rury drenarskie muszą znajdować się w przestrzeni pomiędzy górną i dolną powierzchnią fundamentu. Jeżeli rury będą za głęboko, woda zanim zostanie odprowadzona będzie wydostawać się spod fundament i podmywać go. Układanie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody. Jeżeli odległość pomiędzy początkiem i końcem drenażu jest zbyt duża, trudno jest zachować odpowiedni spadek. Ciąg drenarski należy wtedy rozdzielić i poprowadzić rury w dwóch przeciwnych kierunkach (rys 2). W szczególnej sytuacji wodę z drenażu można odprowadzić do dwóch ujść (rys 3).

Gdzie odprowadzić wodę z drenażu?

Wodę z drenażu można odprowadzić do:- zbiornika na wodę deszczową – to rozwiązanie zwiększa opłacalność inwestycji ponieważ w okresach suchych woda zgromadzona w zbiorniku może być wykorzystywania do podlewania ogrodu.

  • skrzynek rozsączających,
  • studni chłonnej,
  • rowu melioracyjnego
Prace ziemne
Usługi wykonujemy profesjonalnym sprzętem.
Przyłącza wodno-kanalizacyjne • Odwodnienia działek • Niwelacja terenu • Nawierzchnie utwardzone
Środowisko
Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania.
Zbiorniki na deszczówkę • Wykorzystanie wody deszczowej • Systemy rozsączania
Automatyczne nawadnianie
Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania .
Projekty nawadniania ogrodu • Wykonanie instalacji nawadniającej • Serwis

Wyślij zapytanie ofertowe

Do sporządzenia kompleksowej oferty na staw kąpielowy niezbędny jest: Oczywiście wszystkie wyżej wymienione dokumenty jesteśmy w stanie załatwić za inwestora.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Ta strona używa plików cookies celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej.