Project Description

Opis realizacji:

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków Solido oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.