Wykonujemy przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych. Przeprowadzamy cały proces inwestycyjny od projektów i uzgodnień MPWIK Wrocław ZDIUM Wrocław poprzez odbiory, do wody w kranie.

Nasza szeroka oferta obejmująca m.in. przyłącza do różnej wielkości budynków od domków jednorodzinnych i wielorodzinnych do dużych obiektów komercyjnych. Dysponujemy własnym parkiem maszynowym oraz ekipą fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Prace wykonujemy stosując nowoczesne technologie i profesjonalny sprzęt budowlany.

W przypadku braku możliwości zajęcia terenu drogi wykonujemy przyłącza i sieci również metodą tunelową (bezodkrywkową)

W zależności od wymagań lokalnych zakładów wodociągowych, wykonujemy z rur PCV (łączymy je metodą kielichową za pomocą uszczelek gumowych lub kształtek kołnierzowych) oraz rur PEHD (do łączenia których wykorzystujemy własne zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe).
W tym celu zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia zgrzewaczy rurociągów z PEHD metodą doczołową i elektrooporową wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Odział Dolnośląski. Dysponujemy również urządzeniami do przecisków i przewiertów pod drogami, rowami torami itp.
Udzielamy wsparcia podczas uzyskiwania odpowiednich pozwoleń i opinii.

Abyśmy mogli rozpocząć prace budowlane dla przyłączy zewnętrznych Inwestor powinien przejść następującą drogę:

  • Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

  • Po uzyskaniu warunków technicznych należy wykonać dokumentację projektową.

  • Wykonany projekt przyłącza należy uzgodnić z zarządcami sieci, przejścia przyłącza przez działki drogowe i/lub inne (np. działki prywatne) należy uzgodnić z ich właścicielami, pozyskując stosowne zgody. Niezbędne jest pozyskanie zgody od wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli. Następnie projekt należy złożyć do uzgodnienia na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

  • Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, projekt należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa. Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

    W przypadku gdy poza przyłączami należy wykonać jeszcze sieć wodociągową i/lub sieć kanalizacji sanitarnej. Na realizację takiego projektu należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (14 dni od daty jej wydania) i po 7 dniach od powiadomienia Nadzoru Budowlanego wraz ze złożeniem stosownych dokumentów zgodnie z Art. 41 Prawo Budowlane.

Poniżej zdjęcia z realizacji sieci wodociągowej PEHD na terenie miasta Wrocławia. Inwestycja obejmowała prowadzenie spraw formalnych w MPWIK Wrocław wraz z odbiorami i przekazaniem sieci na stan MPWIK.

Rura PEHD 160, 2 hydranty p. poż firmy Jafar, odtworzenie nawierzchni, przecisk pod drogą

Wyślij zapytanie ofertowe.

Do sporządzenia kompleksowej oferty na przydomową oczyszczalnie ścieków niezbędny jest projekt.
Prosimy o dołączenie dokumentacji do zapytania.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Prace ziemne

Usługi wykonujemy profesjonalnym sprzętem.

Przyłącza wodno-kanalizacyjne • Odwodnienia działek • Niwelacja terenu • Nawierzchnie utwardzone

Środowisko

Kompleksowe rozwiązania zagospodarowania wody dezczowej

Zbiorniki na deszczówkę • Wykorzystanie wody deszczowej • Systemy rozsączania

Automatyczne nawadnianie

Projekty nawadniania ogrodu • Wykonanie instalacji nawadniającej • Serwis