Wykonujemy przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych. Przeprowadzamy cały proces inwestycyjny od projektów i uzgodnień MPWIK Wrocław ZDIUM Wrocław poprzez odbiory, do wody w kranie.

Nasza szeroka oferta obejmująca m.in. przyłącza do różnej wielkości budynków od domków jednorodzinnych i wielorodzinnych do dużych obiektów komercyjnych. Dysponujemy własnym parkiem maszynowym oraz ekipą fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Prace wykonujemy stosując nowoczesne technologie i profesjonalny sprzęt budowlany.

W przypadku braku możliwości zajęcia terenu drogi wykonujemy przyłącza i sieci również metodą tunelową (bezodkrywkową)

W zależności od wymagań lokalnych zakładów wodociągowych, wykonujemy z rur PCV (łączymy je metodą kielichową za pomocą uszczelek gumowych lub kształtek kołnierzowych) oraz rur PEHD (do łączenia których wykorzystujemy własne zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe).
W tym celu zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia zgrzewaczy rurociągów z PEHD metodą doczołową i elektrooporową wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Odział Dolnośląski. Dysponujemy również urządzeniami do przecisków i przewiertów pod drogami, rowami torami itp.
Udzielamy wsparcia podczas uzyskiwania odpowiednich pozwoleń i opinii.

Abyśmy mogli rozpocząć prace budowlane dla przyłączy zewnętrznych Inwestor powinien przejść następującą drogę:

1.  Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

2. Po uzyskaniu warunków technicznych należy wykonać dokumentację projektową.

3. Wykonany projekt przyłącza należy uzgodnić z zarządcami sieci, przejścia przyłącza przez działki drogowe i/lub inne (np. działki prywatne) należy uzgodnić z ich właścicielami, pozyskując stosowne zgody. Niezbędne jest pozyskanie zgody od wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli. Następnie projekt należy złożyć do uzgodnienia na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

4. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, projekt należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa. Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy poza przyłączami należy wykonać jeszcze sieć wodociągową i/lub sieć kanalizacji sanitarnej. Na realizację takiego projektu należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Uwaga:

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (14 dni od daty jej wydania) i po 7 dniach od powiadomienia Nadzoru Budowlanego wraz ze złożeniem stosownych dokumentów zgodnie z Art. 41 Prawo Budowlane.

 

Poniżej zdjęcia z realizacji sieci wodociągowej PEHD na terenie miasta Wrocławia. Inwestycja obejmowała prowadzenie spraw formalnych w MPWIK Wrocław wraz z odbiorami i przekazaniem sieci na stan MPWIK.

Rura PEHD 160, 2 hydranty p. poż firmy Jafar, odtworzenie nawierzchni, przecisk pod drogą.